O Pałacu w Skale

Zespół Pałacowo-Parkowy w Skale położony jest w województwie dolnośląskim, powiecie Lwóweckim, na malowniczym wzniesieniu między Lwówkiem Śląskim a Bolesławcem, gdzie trwają prace renowacyjne, a Park otwarty jest dla zwiedzających.


Obecnie obiekt jest poddawany pracom renowacyjnym mającym na celu doprowadzenie go do stanu użyteczności publicznej. Wcześniej – pozbawiony dachów, z zawalonymi w większości stropami, zachował ściany nośne i możliwy do odtworzenia historyczny układ przestrzenny pomieszczeń. W czasie postępującej degradacji samoistnemu zawaleniu uległa środkowa część fasady od strony dziedzińca. Niektóre z pomieszczeń parteru oraz piwnice zachowały oryginalne sklepienia. Zniszczeniu uległa stolarka drzwiowa, okienna i stropy. Wewnętrzne fragmenty tynków noszą ślady gzymsów, fasetowania oraz ozdobnych profilowań wypraw tynkarskich, prawdopodobnie jeszcze z XVII wieku.


Park jest w znacznym stopniu zaawansowania robót porządkowych, z usuniętymi w większości
samosiejkami, gąszczem krzewów i poszyciem zielskiem. Mur ograniczający posesję parkową jest
zabezpieczony i trwają przy nim prace naprawcze.

W parku wykonano znaczące prace porządkowe – usunięto większość powalonych drzew,
licznych samosiewów i inwazyjnych zakrzaczeń. Z zarośniętego parku wyłoniła się rozległa
polana z silnymi akcentami starych, cennych drzew.

 

 

Historia Pałacu w skale zdjecie

Fundacja Skala Classic

Od 2022 roku gospodarzem obiektu pozostaje FUNDACJA SKALA-CLASSIC, której nadrzędnym celem jest rewitalizacja zespołu parkowo-pałacowego w Skale.

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli zechcą Państwo wesprzeć to przedsięwzięcie i tym samym przyczynić się do rozwoju Pałacu oraz Parku.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Fundacja Skala Classic.
Pałac w Skale
Copyright © Pałac w Skale 2022

Pałac w Skale

Kontakt
Copyright © Pałac w Skale 2022